Kako kupiti suvenire?

Odgovori na pitanja o načinu kupovine, isporuci naručenih i kupljenih proizvoda, troškovima dostave, zaštiti podataka.

 

UZMITE VAŠ DEO SRBIJE!

 

Način kupovine
Način plaćanja
Dostava i pakovanje
Privatnost podataka
Pretraga
Carinski propisi

 

NAČIN KUPOVINE - PORUDžBINA

Portal Suveniri Srbije poštuje vreme posetilaca i prilagođen je brzoj pretrazi suvenira.
U želji da izađemo u susret posetiocima portala, kao i proizvođačima unikatnih radova i suvenira, omogućili smo direktnu saradnju između zainteresovanih strana.

Dovoljno je da posetioci lično kontaktiraju proizvođača suvenira i ugovore realizaciju narudžbine. Trgovina obavljena ovim načinom kupcima obezbeđuje:

PROIZVODNE CENE
SAMOSTALNO KREIRANjE PROIZVODA
DIREKTAN KONTAKT SA PROIZVOĐAČIMA

Kontakt podaci proizvođača se nalaze jasno istaknuti ispod opisa svakog suvenira pojedinačno. U slučaju da imate poteškoća u pronalaženju kontakt podataka, molimo Vas da pozovete Suvenire Srbije i mi ćemo se potruditi da stupite u kontakt sa prodavcem.

Prilikom poručivanja proizvoda od proizvođača, molimo Vas da se detaljno raspitate u vezi karakteristika suvenira, dimenzijama, materiijalu, posebnim karakteristikama, kao i načinu isporuke, transportnom pakovanju. Suveniri Srbije ne snose nikakvu odgovornost u slučaju nastanka eventualnih problema u isporuci ili naplati robe, ali želimo da sve strane budu zaštićene. Iz tog razloga Vas molimo da nas obavestite u slučaju nastanka određenih problema kako bismo uticali na poboljšanje pružene usluge.

Većina suvenira koji su predstavljeni na portalu su unikati, tako da su prilikom posebne porudžbine moguća manja odstupanja od suvenira prikazanog na fotografiji.

 

NAČIN PLAĆANjA

Način plaćanja, kao i iznose za uplatu kupci regulišu u direktnom dogovoru sa prodavcem/proizvođačem suvenira. Suveniri Srbije i Krojač d.o.o. ne snose nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih problema prilikom realizacije uplate i isporuke suvenira. Suveniri Srbije i Krojač d.o.o. nisu posrednik u kupoprodajnom odnosu kupca i prodavca.

 

DOSTAVA I PAKOVANjE

Kupci prodaju, način naplate i isporuke ugovaraju direktno sa proizvođačem suvenira.

Svi saradnici Suvenira Srbije su upoznati sa opštim standardima transporta i zaštite robe uz predlog da ih se pridržavaju prilikom realizacije saradnje sa klijentima. Molimo Vas da prilikom kontakta sa proizvođačem suvenira, lično proverite način isporuke.

Većina predstavljenih suvenira su unikati, najčešće ručno rađeni i samim tim ne postoji veliki broj istih suvenira na raspolaganju. Molimo Vas da se pravovremeno javite proizvođačima suvenira ukoliko želite veću količinu proizvoda ili posebne porudžbine u dizajnu, materijalu i sl, kako bi Vam suveniri bili isporučeni na vreme.

Vreme potrebno za izradu suvenira je naznačeno na strani na kojoj je detaljno predstavljen proizvod.

Suveniri Srbije i Krojač d.o.o. ne snose odgovornost ukoliko dođe do oštećenja robe prilikom transporta, već se dalji proces naknade reguliše između prodavca i kupca.

Troškovi dostave nisu uračunati u cenu proizvoda predstavljenih na portalu.

 

PRIVATNOST PODATAKA

Sve podatke koje navedete prilikom registracije smatraju se poslovnom tajnom i tako dobijene informacije koriste se isključivo za potrebe dovršavanja porudžbine. Registracija je standard u Internet kupovini i preduzima se radi zaštite posetilaca. Podaci koji se upisuju prilikom registracije su zaštićeni i neće biti ustupani trećim licima niti publikovani.
Informacije o novostima, newsletters i slično, dostavljaju se isključivo licima koja su se prijavila na listu za prijem ovakve pošte.

 

PRETRAGA

Da biste što lakše i jednostavnije pronašli željeni suvenir, koristite opciju pretrage po kategorijama i podkategorijama ili u polje PRETRAGA unesite termine za koje mislite da najbolje opisuju željeni suvenir i kliknite TRAŽI.
Kategorije po kojima možete izlistati određene tipske suvenire, kao i opcija Pretraga po ključnim rečima, nalaze se na svakoj strani portala.

 

CARINSKI PROPISI

Možete biti lice koji podleže plaćanju uvoznih carina i taksi, koje možda postoje kada pošiljka stigne u vašu zemlju. Dodatni carinski troškovi koji se mogu pojaviti kod carinskih organa u vašoj zemlji moraju biti plaćeni od vaše strane. Mi nemamo kontrolu nad ovim eventualnim troškovima i ne možemo da predvidimo koliko ona iznose. Carinski troškovi variraju od zemlje do zemlje i vi bi trebalo da kontaktirate lokalne carinske organe za dalje informacije. Podsetnik: kada naručujete robu smatrate se uvoznikom robe i morate postupati u skladu sa svim zakonima i propisima zemlje u kojoj primate robu.