» Прикажи све сувенире

Брезовица

Дугогодишње бављење сеоским туризмом изискивало је и осмишљавање нових садржаја и активности у сопственом домаћинству. Одушевљавање природом и љубав према њој били су мотив да се изрази сопствени доживљај што је довело до стварања слика-интарзија.

Слике-интарзије красе домаћинство породице Глиџић као део аутентичности, али се могу купити и као сувенир у етно дућану у склопу домаћинства.Брезовица, Трстеник
Мирјана Глиџић-Петровић
Моб: 064 21 77 022
Е-маил: brezovica@verat.net
Посетите: www.brezovicaselo.co.rs