Dragan Vujnović

Radionica SUVENIR VD je osnovana 2014. godine. Nastala je iz želje za obogaćivanjem postojeće ponude na tržištu suvenira sa novim autentičnim radovima. Prva serija je posvećena Beogradu.

Naravno, ovo je samo mali deo od onoga što autor planira u budućnosti da ostvari.


Vujnović Dragan
Radionica SUVENIR VD
Mob: 063 8 229 329
Imejl: vujnovic.i@ikom.rs
http://vujnovicdragan.simplesite.com/

 

Suveniri Srbije - Suvenir kutija
30.91 EUR
3400.00 RSD