» Сувенирница
Инфо центар Тел/факс: 011/316 24 71
Моб: 069/11 654 09
Адреса: Николаја Островског 3, 11080 Земун
eMail: info@SuveniriSrbije.com Радно време Понедељак-петак,
од 10.00 до 17.00 ч.

Адресар

Страна садржи адресе надлежних институција, удружења и организација.

 

Влада Републике Србије
www.srbija.sr.gov.rs

 

Народна скупштина Републике Србије
Списак донетих закона од краја 2001. године до данас
www.parlament.rs

 

Министарство културе  
Влајковићева 3, Београд
Тел: +381 (0)11 3398 498,  3398 650
Факс: +381 (0)11 3398 936 
www.kultura.gov.rs

 

Министарство финансија 
Кнеза Милоша 20, Београд
Тел: +381 (0)11 361 49 72 
Факс: +381 (0)11 361 89 14 
www.mfin.gov.rs

 

Министарство економије и регионалног развоја
Булевар краља Александра 16, Београд
Тел: +381 (0)11 3347 231
Факс: +381 (0)11 3346 770
www.merr.sr.gov

 

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15,11000 Београд
Тел: +381 (0)11 3300 900
Факс: +381 (0)11 3230 949, 3239 009
www.pks.rs

 

Привредна комора Београда
Кнеза Милоша 12, 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 2641 355
Факс: +381 (0)11 2642 029
www.kombeg.org.rs

 

Туристичка организација Србије
11000 Београд, Чика Љубина 8
Тел: +381 (0)11  6557 117
Факс: +381 (0)11 262 67 67
E-mail: office@serbia.travel
www.serbia-tourism.org

 

Агенција за развој малих и средњих предузећа и предузетништва  
Топличин венац 19, 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 3346 107  
Факс:  +381 (0)11 3346 601  
www.mspbg.rs

 

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)  
Влајковићева 3/5, 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 3398 550  
Факс: +381 (0)11 3398 814  
www.siepa.gov.rs

 

Републички завод за међунар. научну, просветну, културну и техничку сарадњу  
Немањина 22, 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 658 755   
Факс: +381 (0)11 646 756

 

Завод за интелектуалну својину  
Змај Јовина 21, 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 2630 499  
Факс: +381 (0)11 311 2377  
www.zis.gov.rs

 

Опште удружење предузетника Београд
Зелени венац 2/I , 11000 Београд
Тел: +381 (0)11 2625 996
Факс: +381 (0)11 2634 143

 

Београдски сајам
Булевар Војводе Мишића 14, 11000 Београд
www.sajam.co.rs

 

Новосадски сајам
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
Тел: +381 (0)21 483 01 05
Факс: +381 (0)21 483 01 11
E-mail: komerc@sajam.net
www.sajam.net