» Прикажи све сувенире

Сви стари занати Србије - 25/01/2012

Правилником о одређивању послова који се сматрају старим или уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, дефинисана је следећа листа старих заната Србије:

1) лончарски (грнчарски), црепуљарски;
2) коларски;
3) казанџијски (котларски);
4) бачварски, пинтерски и качарски;
5) ручна израда сатова и часовника и делова за исте (сајџијски);
6) терзијско-абаџијски;
7) јорганџијски;
8) оштрачки (брусачки);
9) ковачко-поткивачки;
10) израда звона свих врста (звоноливачки) и прапорака;
11) опанчарски;
12) кожарски (табачки);
13) кожухарски (ћурчијски);
14) ременарски-седларски (ручни дуборез у кожи, пресовање у кожи и сл.);
15) дрводељски;
16) кломпарски и израда нанула;
17) асурџијски;
18) папуџијски;
19) мутавџијски;
20) дрндарски (вуновлачарски);
21) ужарски;
22) каменорезачки;
23) корпарско-плетарски и израда предмета од лике, рогоза, комушине, рафије, сламе, трске, сите и сл.;
24) воскарско-лицидерски;
25) калдрмџијски;
26) гајтанџијски;
27) стаклодувачки;
28) бојаџијски;
29) сапунџијски;
30) власуљарски;
31) ситарски и решетарски.


Старим занатима сматрају се и:

 

1) печење креча, ћумура и прављење катрана;
2) израда фењера (ферала);
3) израда гребена за гребање вуне и кучине;
4) израда гребена и брда за ткање;
5) поправка, калаисање, емајлирање и цинковање посуда;
6) израда каљева за пећи и ватросталне опеке;
7) израда и рестаурација народних музичких инструмената на традиционалан начин (гусле, фруле, двојнице, гајде, окарине, виолине и сл.);
8) ваљање (ступање) сукна;
9) ткање тепиха, платна, свиле и др.;
10) производња свиле на традиционалан начин;
11) израда четки, метли и других сличних производа (од длаке, сирка, прућа, жилица и сл.);
12) копање бунара;
13) израда млинских каменова и брусева;
14) препарирање и пуњење птица и животиња;
15) пречишћавање перја;
16) ручно испирање злата на традиционалан начин;
17) ручно плетење рибарских мрежа;
18) превоз фијакером (фијакериста).

 Старим занатима у смислу овог правилника сматрају се и занати којима се припрема и производи храна, на традиционалан начин:

 

1) бомбонџијски;
2) медичарски;
3) содаџијски;
4) бозаџијски;
5) цреварски;
6) припрема појединих производа од меса и млека и биљних производа на традиционалан начин;
7) млевење житарица преко воденица - поточара;
8) припрема хлеба под сачем и у црепуљи.Старим занатима у смислу овог правилника сматрају се и грађевински занати чији су производи у целини (или већим делом) грађевински објекти. Овим занатима одржавају се и/или обнављају споменици традиционалне културе који су под посебном заштитом државе.

1) градња и/или реконструкција у техници сухозида;
2) градња и/или реконструкција у техници набоја, набијача;
3) градња и/или реконструкција техником бондрука;
4) израда шиндре (за покривање кућа, привредних зграда и цркава брвнара);
5) производња ћерпича и зидање ћерпичем.