Sedmorečje, škola praistorijske arheologije

Sedmorečje populariše praistorijsku Srbiju, kroz priču o životu naših predaka, i osvetljava različite aspekte svakodnevice mezolita i neolita. Kupovinom teksta o specifičnostima toga doba i dobijanjem poklona inspirisanih Vinčom i Lepenskim Virom, dočarava se duh drevne epohe na moderan i privlačan način.


Svi proizvodi su napravljeni u Srbiji od prirodnih materijala. Pristup je visokostilizovan dizajn koji u sudaru sa prastarim artefaktima daje kvalitet više. Podsetimo se naših starih verovanja i običaja, vratimo se tradicionalnim vrednostima.


Sedmorečje, škola praistorijske arheologije
Makedonska 5/II/12, TC Staklenac, Beograd
Tel: 011 33 42 420
E-mail: office@sedmorecje.com
Sajt: sedmorecje.com